Żyrardów – park Dittricha i „dzielnica dyrektorska”