UE o ochronie życia i „cywilizacji śmierci” (JP II)