„Łubu dubu” level: Marszałek Senatu. „Kaczyński jest politykiem wybitnym. Nie widzę żadnych wad u Prezesa”