Lubnauer należy się co najmniej wycieczka na Maderę. To ona świeci oczami za Petru i ratuje twarz Nowoczesnej