24 stycznia 1955 r. „Przestrzegać leninowskich zasad”