Kredyt jak każdy: waloryzowany frankiem. Ale… czy wolno go było waloryzować?