PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ INACZEJ