Wojciech Modest Amaro: Jak Bóg działa w moim życiu