Stan chorego na raka Vala Kilmera jest coraz gorszy! Mimo to odmawia leczenia!