Interpelacja radnego Zbigniewa Kubalańcy w sprawie Folwarku przy ul. Partyzanckiej