Tworzenie aplikacji moblinych w QT – konfiguracja środowiska