Wielopolski nie posłuchał Monteskiusza – a sam zalecał go słuchać