Jarosław Zieliński miał nocą wypadek samochodowy. Nie BOR, lecz żona wywiozła go na pobocze