Moto G5S i Moto G5S Plus. Średniaki Motoroli na sterydach