Film o Annie Przybylskiej jednak nie powstanie? Wstrzymano prace na planie!