ŚDM było śmietniskiem całego świata”. Ten przykład pokazuje absurd propagandy Wiadomości TVP