Zrobił to, jak na rolnika przystało… Janusz Piechociński „zaorał” Jacka Saryusza-Wolskiego, poszło im o pomnik