Gliński naraził się wielu Polakom. Nazwał Lecha Wałęsę „znaną na świecie Myszką Miki”