VOD przegrywa z wynalazkiem z lat ’90, za który dopłacam 10 zł miesięcznie