Nostalgiczna Oliwia Bieniuk na wspólnym zdjęciu z ojcem! Czy to jest ich sposób na uczczenie premiery książki o Annie Przybylskiej?