„Możemy rozmawiać, ale są daleko idące różnice zdań”. Kaczyński nie tylko o „szorstkiej przyjaźni” z prezydentem Dudą