Między Kafką a Orwellem. Gdy państwo buduje społeczeństwo obywatelskie