Zaza rule i Harden rule czyli dwie zmiany w przepisach