Szwajcarski Bank Centralny zamierza wycofać z obiegu stare franki