Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez TPD OOR Studencką Poradnię Społeczno-Prawną Bona Fides na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji [...]
pt, Kwi 28, 2017
http://www.opole.pl
Tradycja trzymania zwierząt na wyspie sięga 1912 roku, gdy powstał także obecny park. Od chwili powstania kusił opolan nie tylko szerokimi alejkami, drzewami, [...]
pon, Kwi 17, 2017
http://opolandia.redblog.nto.pl