W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie: "udzielenia w roku 2017 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego". Więcej.. [...]
śr, Kwi 26, 2017
http://jkotlega.blox.pl