Zachodniopomorskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonał oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok. Roczna ocena jakości powietrza w naszym regionie wykazała przekroczenie obowiązujących norm. Dotyczy to głównie dwóch zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle benzo(a)pirenu. Podwyższone wartości stężeń tych zanieczyszczeń zanotowano głównie w [...]
czw, Wrz 14, 2017
http://jkotlega.blox.pl